BestuursmededelingenLaatste nieuws

ALV maandag 11 december 2023

Hierbij nodigen wij u uit voor de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op maandag 11 december 2023 in de kantine van  
sv Ouderkerk, aanvang 20:30 uur

Agenda: 

 1. Opening; 
 1. Ingekomen stukken / Mededelingen; 
 1. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van  
  5 juni 2023; 
  Notulen hier downloaden
 1. Financieel Jaarverslag verenigingsjaar 2022 / 2023; 
  Winst- en verliesrekening
  Balans

  – Verslag kascommissie
 1. Afdeling voetbal: 
 • Voetbal senioren
  • Eerste evaluatie selectie-overgang zondag naar zaterdag; 
 • Voetbal Jeugd; 
 1. Afdeling bestuur: 
  – Aftredend en herkiesbaar penningmeester Kees Bosman
  Kandidaten kunnen, ondersteund door tenminste 3 leden, worden aangedragen bij de secretaris tot 1 week voor de vergadering.
  – Rookvrij complex – toekomst; 
  – Commissies update / Overige zaken; 
 2. Rondvraag;
 3. Sluiting 

De te behandelen stukken voor de vergadering kunt u binnenkort raadplegen via www.svouderkerk.nl. Punten ter behandeling en mogelijke stemming voor de algemene ledenvergadering graag indienen uiterlijk woensdag 6 december 2023 bij de secretaris van het algemeen bestuur (Jiska Kouwenhoven-Geijsel, e-mail: secretaris@svouderkerk.nl). 

Namens het algemeen bestuur, 

Secretaris sv Ouderkerk 
Jiska Kouwenhoven-Geijsel 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *