Opzeggen & Overschrijven

Algemeen

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een seizoen. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk. Hieronder staan de belangrijkste regels weergegeven. Voor de volledige regeling zie artikel 7.8 en verder van het Huishoudelijk Reglement.

Opzeggen

Als er leden zijn die volgend seizoen geen lid meer van sv Ouderkerk willen of kunnen zijn, moeten zij – ook in verband met de teamindeling – uiterlijk 30 juni opzeggen bij de ledenadministratie. U kunt hiervoor:
Een e-mail sturen naar ledenadministratie@svouderkerk.nl . Vermeld altijd uw e-mailadres zodat wij een bevestiging kunnen terugsturen.  De verwerking hiervan duurt intern een aantal dagen. Als u geen bevestiging heeft ontvangen na 1 week is het bericht niet bij ons aangekomen en dient u het nogmaals in.

Als u geen bevestiging heeft ontvangen is het bericht niet bij ons aangekomen en dient u het nogmaals in. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat wij de opzegging/overschrijving op tijd ontvangen en kunnen verwerken.

Overschrijven van zaterdag naar zondag of andersom
Een overschrijving binnen de vereniging, dus van zaterdag naar zondag of andersom, moet vóór 15 juni 12.00 a.s. schriftelijk ingediend worden bij de ledenadministratie. Dit geldt in het bijzonder voor de A-junioren die volgend seizoen op zaterdag dan wel zondag bij de senioren willen voetballen.

Overschrijven naar andere vereniging
Een overschrijving naar een andere vereniging dient uiterlijk vóór 15 juni 12.00 te worden aangevraagd. U kunt hiervoor contact opnemen met de ledenadministratie. ledenadministratie@svouderkerk.nl
Van overschrijvingsverzoeken die ná 15 juni 12.00 ‘s-middags binnenkomen kan niet worden gegarandeerd dat deze op tijd kunnen worden verwerkt

De speler die zich wil laten overschrijven naar een andere vereniging, zegt zijn lidmaatschap op bij de oude vereniging en gaat naar de nieuwe vereniging om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler in Sportlink wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) is ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld.

http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/15259/digitaal-overschrijven-amateurvoetbal-einde-formulier