Historie

Sv Ouderkerk is ontstaan in 2003 als fusie tussen N.E.A en C.S.V. OSDO

S.v Ouderkerk is opgericht op 1 januari 2003 en heeft een zaterdag- en zondag afdeling en bestaat momenteel uit ongeveer 1250 leden. In 2010 werd de korfbal afdeling opgeheven wegens gebrek aan leden en in 2011 won de vereniging de Rinus Michels Award, een stimuleringsprijs voor jeugdopleidingen in het amateurvoetbal.

N.E.A. Nuttig en Aangenaam

historische fotoIn november 1919 scheidde een clubje jonge spelers zich af van neutrale vereniging O.V.V. Met behulp van de Katholieke Sociale Actie (KSA) en onder leiding van de heer J. Snel en W. Klein werd de R.K. voetbal vereniging opgericht. In die eerste weken werd er veel vergaderd, waarop de leden zich konden inschrijven en er op 26 november een eerste vergadering was belegd. Deze vergadering die gehouden werd in het Parochiehuis (Gezellenhuis) werd geopend door de heer W. Klein. Op die 26 november werd tevens het eerste bestuur gekozen. Er werd eerst gezocht naar geschikt terrein, wat gevonden werd bij P. Heemskerk aan de Amsteldijk Zuid.

Daar werd een stuk land gehuurd en een schuur voor de verkleding en op tweede kerstdag werd er voor het eerst geoefend. In 1921 ging N.E.A uiteindelijk voetballen bij de boerderij van J. v/d Kroon aan de Ronde Hoep, naast het gezellenhuis. In dat zelfde jaar ging vereniging N.E.A. haar naam veranderen in R.K. Sportvereniging N.E.A en werd er besloten om de Koninklijke goedkeuring aan te vragen.

C.S.V. O.S.D.O. Ons Samen Spel Doet Overwinnen

Van de oprichting op 27 april 1949 is niet zoveel bekend. Uit de bewaard gebleven kranten artikelen bleek dat de oprichting binnen één maand was beklonken. Allereerst was de naam “Inter Nos” bedacht welke later werd gewijzigd in O.S.D.O. naar een idee van de heer P. Aalbersberg. Bij de eerste bespreking bleek, dat behalve voor korfbal ook voor voetbal belangstelling verwacht werd zodat bij de oprichting aangestuurd zou worden op een christelijke sportvereniging.