Een veilige voetbalvereniging. VOG en Vertrouwenscommissie

Sv Ouderkerk wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.
MAAR STEL NU DAT…De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen Sv Ouderkerk willen wij dit graag voor zijn. We hebben daarvoor een aantal maatregelen genomen:
– er is een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze is bereikbaar via vertrouwenscommissie@svouderkerk.nl
– we vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) van begeleiders (trainers, leiders, scheidsrechters) bij de jeugd. Dit zal gefaseerd worden ingevoerd.
– we hebben een aannamebeleid:
– we hebben gedragsregels vastgesteld voor begeleiders
– we hebben een meldprotocol