De Club van 100

Doel van deze Club

De Club van 100 is opgericht om voor de voetbalclub dingen aan te schaffen waar de sportclub zelf geen geld voor heeft, of we leveren een bijdrage als de voetbalclub een grote uitgave heeft. Het aandragen van suggesties kan tijdens de ledenvergadering. Het lidmaatschap van deze Club van 100 zorgt tevens voor extra betrokkenheid bij de voetbalclub. Jaarlijks organiseert het bestuur van de club van 100 een jaarfeest waarbij het eten, drinken en muziek wordt verzorgd.Club van 100

Waar is het geld van deze Club zoal aan besteed?

Voor de bijdrage van 50,– euro wordt een goede besteding gezocht. Als Club van 100 denken we zelf na over nuttige doelen en er komen vaak verzoeken vanuit de Jeugdcommissie en het Hoofdbestuur. Inmiddels weten de mensen ons goed te vinden.

Een greep uit de gerealiseerde bestedingen in willekeurige volgorde:

  • Wasmachines en drogers voor het wassen van de sportkleding.
  • Een bijdrage aan het kunstgrasveld.
  • Een bijdrage aan de uitbreiding van het clubgebouw van 3 kleedkamers.
  • Jaarlijkse bijdrage aan de jeugd waaronder het oliebollentoernooi.

Waarom moet je bij deze Club willen horen?

  • Je bijdrage wordt heel zorgvuldig en nuttig besteed
  • De leden profiteren in diverse opzichten van onze financiële middelen
  • Je levert een bijdrage aan met name de sociale en maatschappelijke functie van sv Ouderkerk.

Word Lid

Stuur een mail naar de voorzitter: verheuldick@yahoo.com

Spreek één van de bestuursleden aan b.v. : Martien Kouwenhoven

Maak € 50,- over naar het onderstaande banknummer met de melding: Nieuw lid

Algemene gegevens:

Bankrekeningnummer NL45INGB0006640024