Ereleden

 NEA – OSDO – SvOuderkerk

   
Ereleden
Leden van verdienste
Ereleden (overleden)
Leden van verdienste (overleden)
Henk KarsGrace MertensTheo AndriessenDick van As
 Hein BellaarWim BouwmanDick van Barneveld
Hans LeursCor BosmanJo CompierJan Boskeljon
 Adriaan van DammeTheo DuijnHenk Bottelier
Piet MinkTon GeijselGerrit KokArie Groeneweg
 Huib de GrootTheo KouwenhovenGerrit de Groot
Gerard van de VallRick van TolBram MollemanCo de Groote
 Hilbert HendriksenKees NoordhoekWim Hoogland
Dirk VerheulMartien KouwenhovenAb SamsomJan Hottentot
 Gijsbert KraanGerrit SluijsWim Kruijswijk
Nel PrinsMartin de KuiperHenk SonnenbergPiet Leurs
 Bertus MelissenPiet VeldhuizenCor Mansvelder
 Ruud VonkHenk VerwoerdHennie de Wit
Henk RietveldCor BackerTheo Mink
 Corry AndriessenNico KouwenhovenArie van Noord
 Herman de WitSander ToussaintPiet Udo
Jan van Aalst
Gijs de Jong

Herman Barlag
Frits Hekelaar
Greet Mink
 Cor BorawitzKees Leurs
 Gijs de Jong
  Greet Mink
   Guus Wiffrie
   Kees Leurs
   
   
(situatie oktober 2023)  

Leden van verdienste en ereleden van onze vereniging worden zorgvuldig geselecteerd op basis van hun toewijding en bijdrage aan onze club. Ze zijn een bron van inspiratie voor ons allen, en we eren hen voor hun buitengewone inzet. Hun aanwezigheid en advies zijn van onschatbare waarde voor ons en dragen bij aan ons succes. De procedure voor het voordragen van nieuwe leden van verdiensten of ereleden treft u hier aan.

Procedure: Benoeming ‘Ereleden’ en ‘Leden van Verdienste’

De vereniging kent ‘Ereleden’ en ‘Leden van Verdienste’, die wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging worden benoemd. De Ereleden en Leden van Verdienste worden in de ledenadministratie vastgelegd.

Procedure

  1. Een voordracht kan door elk lid, niet zijnde zichzelf, van ouder dan 18 jaar van de vereniging schriftelijk worden gedaan aan het Bestuur met duidelijke en objectieve argumenten;
  2. Het Bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan alle gestelde criteria (onderstaand) voldoet. Tevens wordt nagegaan of er anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel;
  3. Indien het Bestuur akkoord gaat met de voordracht, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd;
  4. Het Bestuur kan ook zelf kandidaten voorstellen aan de ALV;
  5. Op de eerstvolgende ALV wordt het bestuursvoorstel aan de leden voorgelegd;
  6. Als de ALV met meerderheid van stemmen met het voorstel instemt, wordt de onderscheiding door het Bestuur uitgereikt;
  7. Indien het Bestuur de voordracht afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van reden(en);
  8. Ereleden en Leden van Verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en andere bijdragen aan de vereniging en behouden alle rechten van de leden;
  9. De Ereleden en de Leden van Verdienste zullen op een prominente plek in de accommodatie van de vereniging worden vermeld, inclusief vermelding van het jaartal van benoeming. Ook zal een vermelding op de website van de vereniging plaatsvinden en zal de naam worden opgenomen op het overzicht van Ereleden en Leden van Verdienste.

Criteria Erelid

• Meer dan 30 jaar lid van sv Ouderkerk, en
• Meer dan 20 jaar actief te zijn of zijn geweest in meerdere rollen als vrijwilliger, commissielid of bestuurslid; en
• Niet zijnde zittend Bestuurslid

Criteria Lid van Verdienste

• Meer dan 20 jaar lid van sv Ouderkerk; en
• Meer dan 12 jaar actief te zijn of zijn geweest in meerdere rollen als vrijwilliger, commissielid of bestuurslid; en
• Niet zijnde zittend Bestuurslid.

Algemeen

• Bij uitzondering kan het Bestuur een voordracht doen voor kandidaten, die niet aan bovenstaande criteria voldoen.