BestuursmededelingenLaatste nieuws

Uitnodiging en Agenda Algemene Ledenvergadering 19 December 2022

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op maandag 19 december 2022 in de kantine van s.v. Ouderkerk, aanvang 20:30 uur.

Agenda: algemene ledenvergadering

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Mededelingen (vanuit de leden en het algemeen bestuur)

4. Afdeling voetbal

5. Algemeen Bestuur

6. Terugblik commissies / Overige zaken

7. Benoeming bestuursleden

8. Rondvraag

9. Sluiting

Toelichting bij punt 7:

De 3-jaars termijn van de voorzitter van het algemeen bestuur, Cees de Wit, loopt ten einde. Cees heeft aangegeven zichzelf niet herkiesbaar te stellen.

Dat betekent dat we op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Vanuit de leden kunnen eventuele kandidaten voor de vacante functie tot uiterlijk vrijdag 9 december 2022 bij de secretaris worden aangemeld. Deze kandidaten moeten volgens de statuten de steun hebben van tenminste 3 leden.

De te behandelen stukken voor de vergaderingen kunt u binnenkort raadplegen via onze website: www.svouderkerk.nl.

Punten ter behandeling voor de algemene ledenvergadering kunnen eveneens tot vrijdag 9 december 2022 worden ingediend bij de secretaris van het algemeen bestuur: S.P. Toussaint, e-mail: info@sandertoussaint.nl.

Namens het algemeen bestuur
Secretaris s.v. Ouderkerk
Sander Toussaint

Bijlagen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *