Laatste nieuws

CLUB VAN 100

Beste leden van de Club van 100,

Op 28 februari om 20.30 uur is er een ledenvergadering in de kantine van Sv Ouderkerk.

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

De agenda zal er als volgt uitzien.

 • Opening
 • Aftreding en benoeming bestuursleden
 • Financieel overzicht
 • Stemming van binnengekomen aanvragen
 • Vacature bestuurslid
 • Vragenronde
 • Afsluiting

Wijzigingen bestuur

Tijdens deze vergadering zullen wij helaas afscheid nemen van 2 van onze bestuursleden. Daarnaast verwelkomen we een nieuw bestuurslid.

Martien Kouwenhoven

27 jaar lang heeft Martien zich met de volle 100 procent ingezet voor Dé club van 100. Zonder te overdrijven kunnen wij toch wel stellen dat Martien goed is voor het werven van zo’n 99 procent van onze leden. Daarnaast altijd strijdend voor het op een juiste manier inzetten van “ons” geld, waarbij dit ten goede komt aan de gehele vereniging. Martien enorm bedankt voor je inzet!

Winston Douglas

Ook onze Penningmeester Winston zal Dé club van 100 gaan verlaten. 6 jaar lang heeft hij dit met de vol enthousiasme gedaan. Wij willen Winston bedanken voor zijn inzet!

Bert Wiggerink

Met het vertrek van Winston zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe penningmeester, hiervoor heet Bert zich aangemeld. Wij heten Bert van harte welkom!

Daarnaast zijn wij op zoek naar jonge leden die zich willen inzetten voor Dé club van 100. Zodat we ook binding houden met de jongere doelgroep binnen onze vereniging. Dé club van 100 begint te vergrijzen 😉.

Acties en verzoeken

Dit afgelopen seizoen heeft de Club van 100 weer een mooie bijdrage kunnen leveren aan verzoeken die vanuit de vereniging zijn binnengekomen.

 • Vanuit de club is het olliebollentoernooi gesponsord, dit was een groot succes.
 • Voor de jeugd, de vosjes, zijn er in samenwerking met Vos Makelaardij 120 ballen aangekocht. Elke week krijgt een speler van de vosjes een bal uitgereikt door Gerard van de Vall, zodat aan het einde van het seizoen iedere speler een bal heeft ontvangen.

Ook zijn er weer enkele nieuwe verzoeken binnengekomen vanuit de verening.

 • Looprekken voor de onderbouw, ongeveer 20 stuks
 • Een bijdrage aan het scorebord
 • Doeltjes voor het Walking Football

Overige mededelingen

Club van 100 borrel!

Dé club van 100 borrel, gecombineerd met de vrijwilligersborrel, zal plaatsvinden op 7 juni 2024.

Facturatie

De factuur zullen wij vanaf dit seizoen per mail versturen. Door waarschijnlijk deze wijziging zijn er leden die de bijdrage nog niet hebben voldaan, graag nog jullie aandacht hiervoor. De leden die geen mailadres hebben die ontvangen de factuur alsnog per post.

Namens het bestuur van Dé club van 100.

Winston Douglas

Bert Wiggerink

Martien Kouwenhoven

Herman de Jong

Nico Beusekom

Gijs Verheul

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *