Laatste nieuws

Algemene ledenvergadering 5 juni 2023

Hierbij nodigen wij u uit voor de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering. Hierin worden o.a.. de Begroting seizoen 2023/2024 besproken, Vaststelling contributie 2023/2024, alsmede een update over het Beleidsplan 2023-2026.  De vergadering wordt gehouden op maandag 5 juni 2023 in de kantine van sv Ouderkerk, aanvang 20:30 uur

Agenda:
 

 1. Opening; 
 1. Mededelingen / ingekomen stukken; 
 1. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van  
  19 december 2022; 
 1. Begroting 2023 / 2024 en Vaststellen contributie 2023 / 2024; 
 1. Wijziging Bestuurssamenstelling en verkiezingen; 
 1. Update Beleidsplan sv Ouderkerk 2023-2026; 
 1. Overige zaken / update commissies; 
 1. Rondvraag; 
 1. Sluiting. 

De te behandelen stukken voor de vergaderingen kunt u binnenkort raadplegen via onze website (www.svouderkerk.nl). 

Punten ter behandeling en mogelijke stemming voor de algemene ledenvergadering kunnen uiterlijk woensdag 31 mei 2023 worden ingediend bij de secretaris van het algemeen bestuur (Jiska Kouwenhoven-Geijsel, e-mail: secretaris@svouderkerk.nl). 

Namens het algemeen bestuur, 

Secretaris sv Ouderkerk 
Jiska Kouwenhoven-Geijsel 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *