Afmelden SvOuderkerk

Opzeggen

Als er leden zijn die volgend seizoen geen lid meer van sv Ouderkerk willen of kunnen zijn, moeten zij vóór 31 mei a.s. opzeggen bij de ledenadministratie. U kunt hiervoor:

Een e-mail sturen naar ledenadministratie@svouderkerk.com (heeft de voorkeur), of een briefje sturen naar de ledenadministratie, Postbus 75, 1190 AB Ouderkerk ad Amstel.

Vermeld altijd uw e-mailadres zodat wij een bevestiging kunnen terugsturen. Als u geen bevestiging heeft ontvangen is het bericht niet bij ons aangekomen en dient u het nogmaals in. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat wij de opzegging/overschrijving op tijd ontvangen en kunnen verwerken. Een overschrijving binnen de vereniging, dus van zaterdag naar zondag of andersom, moet ook vóór 31 mei a.s. schriftelijk ingediend worden bij de ledenadministratie. Dit geldt in het bijzonder voor de A-junioren die volgend seizoen op zaterdag bij de senioren willen voetballen.

Overschrijven

Een overschrijving dient voor 15 juni geregeld te zijn en u kunt hiervoor een afspraak maken met de ledenadministratie.

De speler die zich wil laten overschrijven naar een andere vereniging, zegt zijn lidmaatschap op bij de oude vereniging en gaat naar de nieuwe vereniging om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler in Sportlink wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

De verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer voor in te vullen en dit af te laten tekenen door beide verenigingen.

Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld.

http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/15259/digitaal-overschrijven-amateurvoetbal-einde-formulier