Uitnodiging ALV maandag 14 september

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering inzake het financieel jaarverslag en begroting, seizoen 2020/2021. De vergadering wordt gehouden op maandag 14 september 2020 in de kantine van SV Ouderkerk, aanvang 20.30 uur.

Agenda.
De agenda kunt u hier downloaden: Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen/ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 9 december 2019
  4. Begroting 2020/2021 en vaststellen contributie (verhoging 3,5%)
  5. Bestuurssamenstelling en verkiezingen
  6. Overige zaken / update commissies
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De te behandelen stukken voor de vergaderingen kunt u binnenkort raadplegen via onze website (www.svouderkerk.nl).

Punten ter behandeling en mogelijke stemming voor de algemene ledenvergadering kunnen tot vrijdag 11 september 2020 worden ingediend bij de secretaris van het algemeen bestuur (M.P. van Beusekom, e-mail: m.beusekom@gmail.com).

Namens het algemeen bestuur

Secretaris s.v. Ouderkerk

M.P. van Beusekom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *