Nieuwe organisatiestructuur jeugdopleiding seizoen 2018/2019

Nieuwe organisatiestructuur jeugdopleiding seizoen 2018/2019

In februari hebben wij een update gegeven over de jeugdopleiding. Geconcludeerd was dat er voor de vereniging een nieuwe en vooral duurzame organisatiestructuur moest worden ontwikkeld. Mark Paludanus heeft ons vanuit zijn voetbalbedrijf Meestercoach de afgelopen periode verder geholpen. Graag praten we jullie bij over het vervolg.

De knelpunten

Vanuit de analyse en evaluatie van Mark hebben we een aantal knelpunten geconstateerd:

  • Onduidelijkheid: binnen de jeugdcommissie en technische commissie is onduidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. De twee commissies opereren apart van elkaar en er is onvoldoende samenwerking.
  • Omvang & taakverdeling: de jeugdafdeling is te groot geworden om door één Hoofd Jeugdopleiding aangestuurd te worden. De taken moeten meer verdeeld worden, mede om te voorkomen dat de vereniging te afhankelijk wordt van deze functie.
  • Documentatie: Taken en verantwoordelijkheden van functies binnen de jeugdopleiding zijn niet helder vastgelegd.

De oplossing: een nieuwe structuur

Met deze knelpunten zijn we aan de slag gegaan. Mark heeft met zijn bedrijf Meestercoach een nieuwe structuur ontwikkeld voor zowel de commissies als de jeugdopleiding.

Jeugdcommissie

Vanaf het nieuwe seizoen (‘18/’19) worden de Jeugdcommissie en de Technische commissie samen één commissie. Samen vormen zij de Jeugdcommissie (JC). Eenzelfde structuur is er nu ook bij de Senioren in de Seniorencommissie (SC). In deze jeugdcommissie zijn straks twee verschillende afdelingen: de organisatorische afdeling en de technische afdeling Jeugdcommissie.

Door samen één commissie te vormen zorgen we voor meer samenwerking en zijn beide afdelingen op de hoogte van elkaars werkzaamheden. De taken zijn op de volgende wijze helder verdeeld:

  • Organisatorische afdeling JC

Deze afdeling heeft de taak om organisatorisch het voetbal mogelijk te maken. O.a. het wedstrijdsecretariaat, het organiseren van toernooien en kampen, scheidsrechters, materialen, kleding en het indelen van teams.

  • Technische afdeling JC

De technische afdeling heeft de taak om het technisch beleid van de vereniging te bewaken. Ze ondersteunen, faciliteren en controleren de verschillende functies binnen de jeugdopleiding op technisch gebied.

Jeugdopleiding

Omdat de jeugdafdeling te groot is geworden om door één Hoofd Jeugdopleiding aangestuurd te worden, moeten taken beter verdeeld worden. Zo houden we het plezierig voor iedereen en we zorgen ervoor dat ieder team (trainer, teambegeleiders, spelers en ouders) de aandacht krijgt die ze verdienen. Ongeacht of je in de selectie speelt of niet.

Organogram

We hebben een vernieuwde organisatiestructuur opgezet voor aankomend seizoen. Een visuele weergave zie je in het bijgevoegde organogram. De jeugdafdeling wordt opgedeeld in vier verschillende bouwen.

  • Bovenbouw (O19 en O17 teams)
  • Middenbouw (O15, O14, O13 en O12 teams)
  • Onderbouw (O11, O10, O9, O8 en Vosjes teams)
  • Meisjes (Alle meisjesteams)

Technisch Jeugdcoördinator (TJC)

Iedere bouw heeft een eigen Technisch Jeugdcoördinator (TJC). De TJC draagt de visie uit van de vereniging en zorgt dat het jeugdkader werkt met de opleidingsvisie van de vereniging. De TJC bewaakt het proces van talentontwikkeling en talentherkenning in zijn eigen bouw. De TJC is gericht op de ontwikkeling van de jeugdopleiding. De TJC begeleidt trainer/coaches en teambegeleiders met name op technisch gebied. De TJC krijgt ondersteuning van praktijkbegeleiders en leeftijdscoördinatoren.

Praktijkbegeleiders (PB)

Gezien de hoeveelheid teams op trainingsdagen en wedstrijddagen krijgt de TJC de beschikking over een praktijkbegeleider (PB). De PB ondersteunt de TJC in het begeleiden van jeugdkader. De PB ondersteunt de TJC met name op technisch gebied.

Leeftijdscoördinatoren (LC)

Organisatorisch krijgt de TJC ondersteuning van leeftijdscoördinatoren. Deze functie zal worden ingevuld door ouders die organisatorisch binnen een leeftijdscategorie het eerste aanspreekpunt zijn. Aanspreekpunt voor ouders, trainers en teambegeleiders op organisatorisch gebied. Zo voorkomen we dat de TJC’s belast worden met allerlei organisatorische taken. Per leeftijdscategorie komt er één leeftijdscoördinator.

Hoofdtrainers (HT)

Bij iedere leeftijdscategorie is er één hoofdtrainer. De hoofdtrainer traint het hoogste team en is medeverantwoordelijk voor de overige teams in de leeftijdscategorie.

Overig jeugdkader

Alle teams moeten weer gaan beschikken over een jeugdtrainer en teambegeleiders. De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor het trainen van het team. De teambegeleiders begeleiden en coachen het team op de wedstrijddag. Al het jeugdkader heeft straks dus een eigen Technisch Jeugd coördinator, Leeftijdscoördinator, Hoofdtrainer en Praktijkbegeleider.

Functieomschrijvingen
Voor iedere functie wordt een duidelijk profiel opgesteld. Dit is een functieomschrijving waarin taken en verantwoordelijkheden gedetailleerd worden uitgewerkt. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat het altijd duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.

Vervolg

De JC en Mark Paludanus (Meestercoach) zijn op dit moment bezig met het voeren van gesprekken en het vastleggen van de TJC’s, Praktijkbegeleiders en Hoofdtrainers. Op korte termijn zullen we deze via de website bekend maken. De nieuwe technische staf gaat vervolgens zelf aan de slag met de verdere invulling en het voorbereiden op het seizoen 2018/2019.

Oproep!

Met deze vernieuwde structuur willen we met de jeugdopleiding weer stappen vooruit gaan maken. Dat lukt echter niet alleen. Daar zijn ook ouders voor nodig die helpen, met elkaar vormen we immers de vereniging. We zoeken enthousiaste ouders die een rol willen spelen in deze vernieuwde structuur. Deze ouders nodigen we uit om ondergetekenden te berichten.

Via de website en sociale media houden we iedereen verder op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Namens het Algemeen bestuur, Frank Onink

foninksvo@gmail.com

SV Ouderkerk

 

Namens Meestercoach, Mark Paludanus
mark@meestercoach.com

www.meestercoach.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *