Attentie Buitengewone ALV

Hierbij nodigen wij u uit voor de buitengewone algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op maandag 9 september 2019 in de kantine van s.v. Ouderkerk, aanvang 20:30.

Agenda: Buitengewone algemene ledenvergadering

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Mededelingen (vanuit de leden en het algemeen bestuur)

4. Het bestuur van sv Ouderkerk stelt voor om Cees de Wit aan te stellen als nieuwe voorzitter van onze vereniging. De nieuwe voorzitter dient volgens de statuten de periode uit te dienen van diens voorganger. Tijdens de algemene ledenvergadering van december zal Cees de Wit weer worden herbenoemd.

5. Rondvraag

6. Sluiting

Namens het algemeen bestuur

Secretaris S.V. Ouderkerk

M.P. van Beusekom

Toelichting punt 4: Het algemeen bestuur ziet er dan als volgt uit: algemeen voorzitter: Cees de Wit (aftredend december 2019), penningmeester: Kees Bosman (aftredend 2020) en secretaris: Mark van Beusekom (aftredend 2021)

Vanuit de leden kunnen eventuele kandidaten voor de vacante functie van voorzitter tot uiterlijk vrijdag 6 september 2019 bij de secretaris worden aangemeld. Deze kandidaten moeten volgens de statuten de steun hebben van tenminste 3 leden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *