Laatste nieuws

algemene ledenvergadering 11 december 2023 – update

Hierbij nodigen wij u uit voor de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering.  De vergadering wordt gehouden op maandag 11 december 2023 in de kantine van  
sv Ouderkerk, aanvang 20:30 uur

Agenda: 
 

 1. Opening; 
 1. Ingekomen stukken / Mededelingen; 
 1. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van  
  5 juni 2023
 1. Financieel Jaarverslag verenigingsjaar 2022 / 2023 
 1. Afdeling voetbal: 
 • Eerste evaluatie selectie-overgang zondag naar zaterdag; 
 • Voetbal Jeugd; 
 • Update Beleidsplan sv Ouderkerk 2023-2026; 
 1. Afdeling bestuur: 
  – Bestuurssamenstelling
  – Aftredend en herkiesbaar: Kees Bosman penningmeester
  – Kandidaten kunnen bij de secretaris worden aangedragen, met ondersteuning van tenminste 3 leden, tot 1 week voor de vergadering. secretaris@svouderkerk.nl
 • Rookvrij complex – toekomst; 
 1. Commissies update / Overige zaken; 
 1. Rondvraag; 
 1. Sluiting. 

De te behandelen stukken voor de vergadering kunt u binnenkort raadplegen via www.svouderkerk.nl

Punten ter behandeling en mogelijke stemming voor de algemene ledenvergadering graag indienen uiterlijk woensdag 6 december 2023 bij de secretaris van het algemeen bestuur (Jiska Kouwenhoven-Geijsel, e-mail: secretaris@svouderkerk.nl). 

Namens het algemeen bestuur, 

Secretaris sv Ouderkerk 
Jiska Kouwenhoven-Geijsel 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *