Laatste nieuws

Uitnodiging Club van 100

Beste leden van de Club van 100 op, 25 oktober om 20.00 uur is er een ledenvergadering in de kantine van sv Ouderkerk, uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Dit afgelopen seizoen heeft de Club van 100 zorg gedragen voor de realisering van de dug-outs op veld 2 en 3 en op het terras de tafels/banken. Mochten er uit de vereniging leden zijn die een aanvraag willen indienen voor een bijdrage in activiteiten of materialen (club gedragen) dan kan men hier een verzoek toe indienen. Dit dient vooraf te gebeuren zodat dit in de vergadering kan worden besproken of de aanvraag gehonoreerd wordt door het bestuur en de aanwezige leden. Eventuele aanvragen kunnen worden ingediend via Winston Douglas: dougie54835@gmail.com

Vergaderschema

  • Opening
  • Benoeming bestuursleden, aftredend Dick Verheul en voorstel nieuw bestuurslid Gijs Verheul
  • Financieel overzicht
  • Inbreng aanvragen en instemming brengen deze minimaal 1 week voor de vergadering
    indienen
  • Vragenronde
  • Vacature bestuur lid
  • Sluiting

Namens het bestuur van de Club van100

Winston Douglas [penningmeester]
Martien Kouwenhoven
Herman de Jong
Nico van Beusekom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *