Memorabilia uit de bestuursvergadering 18 juli 2022

We hebben als algemeen bestuur nog 1 vergadering gehad om de puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten.

De statuten zijn aangepast met de laatste opmerkingen uit de ALV van juni en er zal een nieuwe bijzondere ALV uitgeschreven worden op 13 september om 19.30 uur. De agenda hiervoor volgt in augustus.

Met de KNVB zijn we al weken in overleg over de nieuwe indeling van zondag 1. Naast Amersfoort en Utrecht nu ook teams in Rotterdam, Voorschoten en Delft. Teleurstellend en onbegrijpelijk, ondanks het feit dat wij al in maart hebben gevraagd om een andere indeling. We hebben ook contact gezocht met Aalsmeer en Abcoude en gaan nu naar Zeist om een laatste poging te doen om de impasse te doorbreken.

Het ING openingstoernooi op 27 augustus is nagenoeg rond, ook de veteranen spelen dan thuis. Een vol programma dus de hele dag. Informatie en promotie voor deze dag volgt nog.

Voortgang brainstorm beleidsplan. Alle deelnemers ontvangen bericht dat we na de zomervakantie de punten oppakken die zij zelf hebben ingebracht om tot een nieuw en breed gedragen beleidsplan te komen.

Bij de jeugd zijn ze druk geweest met samenstellen teams en indeling trainingsschema, ook voor de senioren teams. Mauro Turkenburg is benoemd tot technisch jeugd coördinator onderbouw met ondersteuning van Gerard Sieverding.

Onderhoud van de velden verloopt prima en alles staat weer keurig in de lak met dank aan Peter Lodewijk. We krijgen bezoek van vv Zevenhoven die geïnteresseerd zijn in onze robot maaier. Vanaf augustus start de naschoolse opvang met 36 kinderen en 4 begeleiders, een groot succes en een mooie inkomstenbron. Ook zullen we onderhoud moeten gaan doen voor de vloeren in kleedkamers en douches, na 19 jaar echt aan vervanging toe.

Het boekhoudkundig jaar zit er ook op en de cijfers worden nu vertaald. Verslag hiervan volgt in de ALV van december. Met Club Collect (contributie inning) gaan we door komend seizoen.

Nu is voor de meeste mensen, als een welkome afwisseling, de zomervakantie aangebroken en wensen wij je als bestuur een fijne zomer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.