BestuursmededelingenLaatste nieuws

Reminder: Uitnodiging ALV 20juni

Algemene ledenvergadering sv Ouderkerk op 20 juni 2022 om 20.30 uur.

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering. De vergadering wordt
gehouden op maandag 20 juni in de kantine van sv Ouderkerk, aanvang 20.30
uur. Wij vragen met name uw aandacht voor punt 4, aanpassing statuten. De aanpassing
zal op de website te zien zijn, per email verkrijgbaar en tijdens de
vergadering ter inzage. Besluiten over de statuten moeten met 2/3
meerderheid worden genomen in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de
leden aanwezig zijn. Is dat niet het geval, zal er een nieuwe vergadering
worden uitgeschreven binnen 4 weken. In deze vergadering kan het besluit
worden genomen met 2/3 van de stemmen van de dan aanwezige leden.

Punten ter behandeling en mogelijke stemming voor de algemene
ledenvergadering kunnen tot en met zaterdag 4 juni worden ingediend bij de
secretaris van het algemeen bestuur (S.P. Toussaint, e-mail:
info@sandertoussaint.nl).

Agenda hier downloaden

Agenda

1.         Opening
2.         Mededelingen/ingekomen stukken
3.         Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 17 januari 2022. Notulen kunt u hier downloaden.
4.         Aanpassing statuten. Statuten kunt u hier downloaden
5.         Begroting 2022/2023 en vaststellen contributie. De begroting kunt u hier downloaden.
6.         Beleidsplan voetbal jeugd en senioren.
7.         Overige zaken / update commissies
8.         Rondvraag
9.         Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *