Memorabilia vanuit de Algemene Leden Vergadering 20 juni 2022

De statuten

Belangrijk punt was de aanpassing van de statuten. Daarvoor was 2/3 van alle leden sv Ouderkerk nodig en die waren er niet. Wel inhoudelijk besproken en er volgt nog een kleine aanpassing. Als dit is gecorrigeerd door de notaris volgt weer een publicatie op de website en zullen we alleen voor dit agendapunt een nieuwe vergadering moeten bijeenroepen. We denken aan september. Dan beslist 2/3 van de dan aanwezige stemgerechtigde leden bij de vergadering.

De begroting

Daarna volgde de begroting 2022 – 2023. Geprobeerd is ook aansluiting te vinden met de jaren voor Corona. Al met al is dat met een positief resultaat in de begroting prima te noemen. Ook riep de penningmeester op tot ideeën over investeringen. Leven die bij de leden dan willen wij daar graag over meedenken. Recente investeringen zijn de Led verlichting op veld 4 en trainingsgrasveld plus de robot maaier. Aan het eind van de uitleg kwam de mededeling dat wij als bestuur geen contributieverhoging voorstellen voor 2022 – 2023 en dat is ook in zijn geheel akkoord bevonden door de vergadering. Wij blijven hiermee de goedkoopste voetbalvereniging in de wijde omgeving en dus zeer aantrekkelijk. De bar- en keukenprijzen zullen aan het begin van het seizoen vastgesteld worden.

De kascommissie

De drie leden zijn begin dit jaar afgetreden en we hebben dan weer vernieuwing nodig. Martien de Haan gaf zich ter plekke op. Bij deze een dringende oproep voor 2 leden, enig financieel inzicht is een pré en het kost je slechts een avondje werk op de club.

Beleidsplan voetbal en jeugd

Op 27 juni is een eerste brainstorm met nu ongeveer 25 deelnemers, een dwarsdoorsnede van de vereniging. Aan de hand van een aantal thema’s gaan we discussiëren en halen we input op. Daarna zal er nog een avond belegd worden om uiteindelijk in december 2022 dit nieuwe beleidsplan tot 2027 voor te leggen ter goedkeuring in de ALV. Bij de jeugd heeft deze brainstorm al plaats gevonden de afgelopen maanden en daar zal de jeugdcommissie later nog op terugkomen. Onderdeel hiervan zijn het technisch gedeelte onderbouw en bovenbouw, begeleiding met functieomschrijving. Opleiden bij de club/ OBC komt weer terug. Aandacht nu is voornamelijk gericht op de teamindeling.

Diverse verslagen vanuit de commissies
Er is nog veel meer besproken, maar dat kun je lezen in de notulen die in december weer aan de orde komen.

De organisatie van het familieklaverjassen gaf aan te stoppen, komt mede door de Corona en de leeftijd van de deelnemers. Dit hebben zij 15 jaar georganiseerd, hulde. De onderhoudscommissie had een heel verslag en die hebben echt weer mooi werk verricht op ons complex het gehele seizoen, maar dat geldt voor iedereen uiteraard die iets voor vereniging doet. De seniorencommissie, de jeugdcommissie, de sponsorcommissie, de club van 100/ blinde pool, de technische commissie selectie, de kantine commissie, de wassers, alle leiders en coaches, de ledenadministratie en alle vrijwilligers die bar- en keukendiensten hebben gedraaid heel erg bedankt.

Wil je meer weten over jouw vereniging dan zien we je graag een keer bij de volgende ALV. Ook kun je tussentijds vragen stellen via info@sandertoussaint.nl. Het spreekuur zal komend seizoen weer plaatsvinden, maar nu is het tijd voor vakanties.

BeantwoordenDoorsturen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.