Het sv Ouderkerk- voetbalbeleidsplan en de toekomst

Het sv Ouderkerk – voetbalbeleidsplan loopt officieel af dit seizoen.

Op 20 juni tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) staat o.a. dit onderwerp op de agenda. Op 27 juni hebben we een avond in de kantine met leden van onze vereniging die een uitnodiging krijgen om te praten over het sv Ouderkerk – voetbalbeleidsplan en daar verder richting aan te geven. Het huidige plan voldoet op veel punten nog steeds en moet wellicht hier en daar specifieker. De ambities mogen nog steeds hoog zijn, maar wel volgens het principe SMART (specifiek, meetbaar, ambitieus, realiseerbaar en tijd- en taakgebonden).

Tegelijkertijd verandert de voetbal wereld, beleving en Ouderkerk in het klein. Veel oorspronkelijke zondagverenigingen gaan komend seizoen over naar zaterdag voetbal. Zouden wij dat ook moeten doen? Als je dit wil moet je voor 1 september 2022 een verzoek indienen bij de KNVB voor het seizoen daarna.

Thans zitten we in een competitie met veel onbekende tegenstanders in Utrecht en Amersfoort. Niet leuk voor de spelers, supporters, hoge reiskosten en niet goed voor de kantineomzet. Als we in een andere afdeling zouden komen verandert dit dan?

In onze omgeving verandert er ook veel. Echte studentenverenigingen zoals Swift, De Meer, WVHEDW en DVVA, krijgen veel leden vanuit de studie. In Ouderkerk hebben we die aantrekkingskracht niet. Hoe bereiken we dit dan wel? Tegelijkertijd zien we een verschuiving naar meer recreatieve teams op de zaterdag en hebben we een uitdaging met de veldbezetting.

Los van het voetbal gedeelte is er ook nog zo iets als “Samen maken we de vereniging” en daar zijn al onze vrijwilligers zeer belangrijk in. Hoe zit dat in de toekomst, het bestand aan vrijwilligers wordt steeds kleiner en ouder. Hoe lossen we dit samen op? Onze kantine, contributie en sponsors zijn onze belangrijkste inkomsten bronnen. Hoe hou je dit gezond, zou je de kantine moeten verpachten zodat je de hele week open bent?

Tegelijkertijd is onze jeugdcommissie de afgelopen maanden aan de slag gegaan om het jeugdvoetbal beleidsplan voor de komende jaren samen te stellen. De basis van het jeugdplan willen we uiteraard laten aansluiten op het sv Ouderkerk – voetbalbeleidsplan.

Kortom een hoop vraagstukken waar we graag met jullie van gedachten over wisselen. Kom daarom naar de ALV en geef je op, als je al niet een uitnodiging krijgt, voor 27 juni. Dit kan naar Sander Toussaint: info@sandertoussaint.nl. Ook suggesties en vragen over genoemde onderwerpen zijn natuurlijk welkom.

Het bestuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.