Algemene ledenvergadering 20 juni 2022

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering sv Ouderkerk inzake het financieel jaarverslag en begroting, seizoen 2022/2023. De vergadering wordt gehouden op maandag 20 juni in de kantine van sv Ouderkerk, aanvang 20.30 uur. Wij vragen uw aandacht voor punt 4, aanpassing statuten. De aanpassing zal op de website te zien zijn, per email verkrijgbaar en tijdens de vergadering ter inzage. Besluiten over de statuten moeten met 2/3 meerderheid worden genomen in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig zijn. Is dat niet het geval, zal er een nieuwe vergadering worden uitgeschreven binnen 4 weken. In deze vergadering kan het besluit worden genomen met 2/3 van de stemmen van de dan aanwezige leden.

Agenda.

  1. Opening
  2. Mededelingen/ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 17 januari 2022
  4. Aanpassing statuten
  5. Begroting 2022/2023 en vaststellen contributie
  6. Beleidsplan voetbal jeugd en senioren
  7. Overige zaken / update commissies
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De te behandelen stukken voor de vergaderingen kunt u binnenkort raadplegen via onze website.

Punten ter behandeling en mogelijke stemming voor de algemene ledenvergadering kunnen tot vrijdag 4 juni worden ingediend bij de secretaris van het algemeen bestuur (S.P. Toussaint, e-mail: info@sandertoussaint.nl).

Namens het algemeen bestuur

Secretaris s.v. Ouderkerk

Sander Toussaint

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.