Algemene ledenvergadering (nieuwe datum + agenda)

Advertentie

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op maandag 17 januari 2022 in de kantine van s.v. Ouderkerk, aanvang 20:30. In verband met Corona zal het uitsluitend mogelijk zijn om de vergadering digitaal bij te wonen. Om de vergadering digitaal te kunnen bijwonen ontvangt u binnenkort meer informatie via onze website.

Agenda: algemene ledenvergadering

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Mededelingen (vanuit de leden en het algemeen bestuur)

4. Afdeling voetbal

  • Voetbal senioren
  • Voetbal jeugd
  • Gebouwen en terrein

5. Algemeen Bestuur

  • Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering 7 juni 2021
  • Financiën 2020/2021
  • Kascommissie

6. Terugblik commissies / Overige zaken

7. Benoeming bestuursleden

8. Rondvraag

9. Sluiting

Toelichting bij punt 7:

De secretaris van het algemeen bestuur M.P. van Beusekom is op eigen verzoek aftredend na zijn termijn van 3 jaar. Het voorstel van het bestuur is op de volgende wijze in de vacante positie te voorzien: secretaris: Sander Toussaint, algemeen voorzitter: Cees de Wit (aftredend volgens schema december 2022), penningmeester: Kees Bosman (aftredend volgens schema december 2023).

Vanuit de leden kunnen eventuele kandidaten voor de vacante functies tot uiterlijk vrijdag 14 januari 2022 bij de secretaris worden aangemeld. Deze kandidaten moeten volgens de statuten de steun hebben van tenminste 3 leden.

De te behandelen stukken voor de vergaderingen kunt u binnenkort raadplegen via onze website: www.svouderkerk.nl.

Punten ter behandeling voor de algemene ledenvergadering kunnen eveneens tot vrijdag 14 januari 2022 worden ingediend bij de secretaris van het algemeen bestuur: M.P. van Beusekom, e-mail: m.beusekom@gmail.com.

Namens het algemeen bestuur
Secretaris s.v. Ouderkerk
M.P. van Beusekom

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *