3 gedachten over “documenten algemene ledenvergadering

 • 6 juni 2021 om 19:44
  Permalink

  Beste Martien,

  Dank voor je bericht, dit was ons niet bekend en wij zijn, voor zover we dat weten niet geïnformeerd door de KNVB.

  We gaan dit bestuderen en zonodig passen wij onze statuten aan. Die moeten dan weer aan onze leden worden voorgelegd en dat is geen eenvoudige procedure.

  Je kunt het nog ter sprake brengen tijdens de rondvraag.

  Tot morgen!

  Gr

  Mark

  Beantwoorden
 • 7 juni 2021 om 17:16
  Permalink

  Hoi Mark,

  Bedankt voor je reactie,

  Ik wil die vraag best stellen bij de rondvraag, maar ik neem aan dat jullie hier zelf het woord over gaan voeren. De vereniging heeft nog even tijd voor de notariële actie(binnen 5 jaar laten passeren) maar hierover moet vanavond al over worden gesproken zodat dit alvast is vastgelegd voor 1 juli 2021 in de notulen. Zo voldoe je alvast aan de eisen van de WBTR met het benoemen van de onderwerpen.

  (van de site van de KNSB);

  Je moet als bestuur zelf kijken wat de huidige statuten bepalen en beoordelen in hoeverre ze aangepast moeten worden op grond van de WBTR. Een aantal zaken is in ieder geval van belang:

  Belet/ontstentenis: De WBTR bepaalt dat je in de statuten iets moet opnemen over het belet/ontstentenis van alle bestuurders (zie hiervoor, “Wat houdt de WBTR in?”). Dit staat er vaak nog niet in. Je kunt hiervoor gebruik maken van de modelstatuten van de KNVB, die een bepaling hierover bevatten (artikel 10, lid 2). In die situatie kan de algemene vergadering personen aanwijzen die tijdelijk het bestuur vervangen.

  Stemverdeling: Het mag niet meer zo zijn dat één bestuurder meer stemmen heeft dan de rest van de bestuurders bij elkaar. Kijk daarom of de statuten dit bepalen. Als dat niet het geval is, hoef je daarover niets op te nemen. Als je altijd gebruik hebt gemaakt van de modelstatuten van de KNVB, dan is het niet nodig om ze op dat punt aan te passen.

  Tegenstrijdig belang: De regeling over tegenstrijdig belang van bestuurders is aangepast. Kijk of je daar iets over hebt opgenomen in de statuten. Als dat het geval is, dan moet dit worden aangepast. Als je altijd gebruik hebt gemaakt van de modelstatuten van de KNVB, dan is het niet nodig om ze op dat punt aan te passen.

  De statuten aanpassen kost geld. Het is daarom goed om ook zaken mee te nemen die niet per se moeten op grond van de WBTR. Zo hebben veel verenigingen het afgelopen jaar problemen gehad met een algemene ledenvergadering te organiseren. Door de coronamaatregelen is de mogelijkheid tot het houden van fysieke bijeenkomsten beperkt. De regering heeft daarom een tijdelijke wet ingevoerd die het mogelijk maakt om ook digitaal te vergaderen. Dit is normaal namelijk alleen maar mogelijk als het in je statuten staat. Die wet zal – als de coronamaatregelen uiteindelijk worden opgeheven – komen te vervallen. Het is daarom aan te raden om toch een bepaling in de statuten op te nemen over digitaal vergaderen. Je kunt dan zelf beslissen of je digitaal wilt vergaderen of fysiek. Dit kan bijvoorbeeld ook handig zijn als de accommodatie wordt verbouwd.

  De modelstatuten van de KNVB hebben een bepaling over digitaal vergaderen. Ook hebben zij de verplichte toevoegingen (artikel 10 lid 2) en enkele verduidelijkingen (artikel 9 lid 5, 10 lid 6 en 17 lid 1 sub d) in het kader van de WBTR opgenomen. Je kunt deze statuten dus gebruiken om je vereniging zowel “Corona-” als “WBTR-proof” te maken.

  Let wel altijd op dat deze modelstatuten zijn gemaakt om alle 3000 amateurverenigingen die de KNVB rijk is te helpen. Lees ze als bestuur dus altijd goed door en bedenk of alle bepalingen ook voor jouw vereniging werkbaar zijn. Het kan namelijk goed zijn dat jullie als vereniging juist wel een raad van commissarissen willen. Die mogelijkheid is niet opgenomen in de modelstatuten, omdat wij denken dat dit voor amateurvoetbalverenigingen niet nodig hoeft te zijn.

  De statuten moeten worden goedgekeurd door de KNVB. Leg ze daarom tijdig voor aan je Verenigingsadviseur. In de modelstatuten staat een aantal gele bepalingen die in ieder geval de statuten moeten worden opgenomen. Dat zijn verplichtingen die volgen uit het lidmaatschap van de KNVB. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met je Verenigingsadviseur.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *