Meld je aan voor de ALV

Zoals aangekondigd wordt er op maandag 7 juni 2021 een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Gezien de coronamaatregelen zal deze vergadering digitaal gehouden worden. Het bestuur van een vereniging is verplicht om eens per jaar, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een algemene ledenvergadering uit te schrijven. Uitstellen is daarom niet niet mogelijk. Collega-verenigingen die reeds een online ALV hebben georganiseerd, hebben ons een online platform geadviseerd dat wij afgelopen week met succes hebben getest en dat ging eigenlijk best goed!

Wat is er anders met een digitale vergadering?

Reageren
Als bestuur zitten wij in de kantine met een cameraopstelling voor ons. De leden kunnen het bestuur horen en zien maar andersom niet. Normaal gesproken ben je gewend om direct vragen te stellen en bestaat er de mogelijkheid om te reageren op het bestuur. Via de online ALV werkt dat iets anders, je kunt vragen stellen of opmerkingen plaatsen door middel van de chat-functie. “Aan onze kant” zit iemand alle chatberichten en opmerkingen te volgen. Hij brengt die namens jou ter sprake.

Stem uit brengen
Tijdens de ALV zullen er ook stemmingen zijn. Stemmingen over onderwerpen als de contributie, de kascommissie en de voordracht van nieuwe bestuursleden of de verlenging van de termijn van één van de huidige leden. Je stem kun je niet voor- of achteraf uitbrengen, maar alleen live, zoals je gewend bent bij een fysieke vergadering. Dit gebeurt door middel van een pop-up scherm waar je, jouw stem kunt uitbrengen.

Deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering

Om deel te kunnen nemen aan de ALV hebben we de nodige gegevens van je nodig. Die gegevens hebben wij o.a. nodig om je toegang te verschaffen tot de ALV. De gegevens die wij nodig hebben, kun je hieronder invullen. Jouw adres hebben wij nodig om te controleren of je lid bent van sv Ouderkerk.

Je ontvangt te zijner tijd een e-mail vanuit support@online-alv.nl om in te loggen voor de ALV. Het inloggen gebeurt via een 2-staps authenticatie, op de inlogpagina kun je een SMS code opvragen, waarmee je toegang krijgt. In diezelfde e-mail tref je een link aan die naar de ALV verwijst. Voordat je deelneemt, krijg je stap voor stap uitleg over de werking.

We hopen op een hoge opkomst en begrip wanneer niet alles vlekkeloos verloopt. Achteraf zullen wij de digitale versie van deze ALV evalueren.

Het bestuur