Laatste nieuws

Club van 100

U zult begrijpen dat er vanwege Corona weinig tot geen activiteiten zijn bij SVO, dus ook voor de Club van 100 is er weinig te regelen. Zoals het er nu naar uitziet zal er dit seizoen ook geen feest zijn voor de vrijwilligers en de leden van de club van 100. Wie weet kunnen we dat nog in het najaar doen, indien de maatregelen dit toelaten. Ook onze jaarlijkse vergadering waarin we de diverse voorstellen van de commissies behandelen zullen we spoedig organiseren.

Bij deze willen wij ook een oproep doen aan de leden die hun bijdrage aan de club van 100 nog niet hebben voldaan met het verzoek dit alsnog te doen, er zijn nog zo’n 80 leden die dat nog niet hebben gedaan. Ook zijn er nog een tiental leden die nog een bedrag van het vorige seizoen verschuldigd zijn. 

Het rekeningnummer van de Club van 100 is: NL45 INGB 0006 6400 24 t.n.v. Club van 100, o.v.v. naam en lidnummer. Hopelijk volgen er snel betere tijden zodat we elkaar weer kunnen begroeten op ons complex.

Via deze weg willen we jullie heel erg bedanken dat jullie ondanks deze rare tijden de club blijven steunen.

Commissie Club van 100

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *