Inrichting TC

Inleiding

Zoals in de ALV van 14 september jl kort aangekondigd is de afgelopen periode door een aantal leden hard gewerkt aan een voorstel om de Technische Commissies (TC) in de volle breedte, nieuw leven in te blazen.Middels dit bericht informeren we iedereen graag over de nieuwe organisatorische inrichting van de TC en wordt een verduidelijking gegeven op de taken en verantwoordelijkheden van de TC.

Huidige situatie

In de huidige situatie zijn de TC’s los van elkaar georganiseerd. De dames, de junioren en de senioren; ze hebben ieder een eigen TC die respectievelijk in hun eigen commissielijn rapporteren en daarbinnen redelijk autonoom functioneren. Hierbij lopen we aan tegen een aantal, soms praktische, onvolkomenheden tw:

 • taken en verantwoordelijkheden zijn (deels) versnipperd vastgelegd
 • afstemming tussen de verschillende TC’s verloopt moeizaam en is niet vanzelfsprekend
 • de bezetting van de afzonderlijke TC’s is niet optimaal en in back-up is daarom niet altijd voorzien
 • rapportage naar/afstemming met het Algemeen Bestuur (AB) wordt als ingewikkeld en vertragend ervaren

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie zullen de afzonderlijke TC’s samengevoegd worden tot 1 Technische Zaken (TZ). 
De voordelen zijn hiervan zijn:

 • We trekken gezamenlijk op.
 • Taken en bevoegdheden liggen vast;
 • We lossen zaken gezamenlijk op;
 • We helpen elkaar;
 • We leggen gezamenlijk verantwoording af via het algemeen bestuur zodat ook elke geleding direct op de hoogte is;
 • We maken verslagen en actiepunten gedurende het seizoen en vragen desgewenst steun waar nodig;
 • Uit de vertegenwoordigers TC kan 1 voorzitter benoemd worden die verslag doet aan het algemeen bestuur en dit weer terugkoppelt;
 • We hebben hiermee korte lijnen en geen versnippering van informatie en bewaken het algemene voetbalbeleidsplan en dragen dat gezamenlijk uit.

Deze nieuwe inrichting gaat per 09-11-2020 van start!

Taken/verantwoordelijkheden

In bijgevoegd document worden inrichting, taken en verantwoordelijkheden verder uitgeschreven. 

Tot slot

Veel dank aan een ieder die bijgedragen heeft aan deze hernieuwde inrichting van de TC’s. Ik heb er veel vertrouwen in dat we hiermee weer een stapin de goede (voetbal-)richting hebben gezet! Regelmatig zullen we eea evalueren en verder doorontwikkelen.

NB: Voor de TC-vertegenwoordiging van de Jeugd zijn wij nog op zoek naar meerdere mannen/vrouwen die graag meedenken over/meewerken aan allerlei zaken die betrekking hebben op de technische aspecten van het voetbal (klik hier voor het bericht hierover van Ton van ’t Schip dd 11-10-2020) Heb je interesse, meld je graag aan!

Met sportieve groet,
Cees de WitVoorzitter sv Ouderkerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *