Gezocht kantinebeheerder bij sv Ouderkerk

Bij sv Ouderkerk is een nieuwe functie in het leven geroepen van kantinebeheerder, daar heeft in unanieme stemming de ledenvergadering toe besloten. Het doel van de functie is om tijdens voetbalweekenden, alles in de kantine op rolletjes te laten verlopen. Weet u iemand, kent u iemand of wilt u zich zelf opgeven als beheerder dan kan dat via het volgende e-mail adres: vrijwilligers@svouderkerk.com.  De voorkeur gaat er naar uit dat de functie door twee of drie personen afwisselend wordt uitgevoerd. Het zou echter ook een taak voor iemand alleen kunnen zijn. Voor het uitoefenen van de functie, wordt een vergoeding verstrekt.

Vacature kantinebeheerder

De werkzaamheden houden als volgt in:

·         Het op tijd openen en sluiten van de kantine (zaterdag en zondag)

·         Het aanzetten van de “Narrow-casting” (Sponsor TV)

·         Zorgen dat de overdrachten tussen de groepen die dienst doen in de kantine goed verlopen.

·         Eerste aanspreekpunt zijn voor medewerkers en bezoekers van de kantine. Zo nodig hen op de geldende regels wijzen.

·         Zorgen dat aan het eind van de dag de kassa wordt opgemaakt.

·         Zorgen dat aan het eind van de dag de keuken is opgeruimd en voedsel op de juiste wijze wordt bewaard.

·         De voorraad tellen voor de zondag.

·         Op zaterdagmiddag zorgen voor ontvangst tegenstander en scheidsrechters en de uitgifte van kleedkamersleutels.

Permanente aanwezigheid tijdens het weekend is niet strikt noodzakelijk. Het is tenminste noodzakelijk bij opening, sluiting en tijdens overdracht van de ploegen aanwezig te zijn en tijdens mogelijke problemen die zijn ontstaan. De voetbalweekenden lopen van laatste week augustus tot 1e week juni. Niet alle weken zijn vol bezet met een voetbalprogramma.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een man of vrouw die een goed organisatietalent heeft en goed met mensen om kan gaan. Hij of zij moet over goede communicatieve vaardigheden beschikken om daar waar nodig, vrijwilligers over te brengen wat hun taak tijdens de kantinedienst is en hoe zij die moeten uitvoeren. Hij of zij spreekt zo nodig teams aan op hun verplichting. Daarbij weet hij of zij de motivatie bij teams en vrijwilligers hoog te houden. Hij of zij moet zo nodig ook in staat zijn op vriendelijke doch besliste wijze bezoekers van de kantine op de geldende regels te wijzen. (Dit kunnen bijvoorbeeld de regels zijn over gebruik glas, verstrekking drank, sluiting kantine etc.)

Hij of zij dient in het bezit te zijn van het diploma Sociale Hygiëne. Indien dit diploma niet in het bezit is, geeft de vereniging de gelegenheid dit te behalen. Hij of zij moet gevoel hebben voor omgang met bediening van koffieapparaat, pin automaat enz.

Het bestuur

2 gedachten over “Gezocht kantinebeheerder bij sv Ouderkerk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.