ALV 3 juni 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering te houden op maandag 3 juni 2019 in de kantine van sv Ouderkerk, aanvang 20.30 uur.

Algemene Ledenvergadering

  1. Opening
  2. Mededelingen/ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 10 december 2018
  4. Begroting 2019/2020
  5. Bestuurssamenstelling en verkiezingen
  6. Overige zaken / update commissies
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De te behandelen stukken voor de vergadering kunt u binnenkort raadplegen via onze website: www.svouderkerk.nl. Punten ter behandeling en mogelijke stemming voor de algemene ledenvergadering kunnen tot vrijdag 31 mei 2018 worden ingediend bij de secretaris van het algemeen bestuur (M.P. van Beusekom, e-mail: m.beusekom@gmail.com).

Namens het algemeen bestuur
Secretaris s.v. Ouderkerk
M.P. van Beusekom

Een gedachte over “ALV 3 juni 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.