Medewerker van de maand Hennie de Haan

Medewerker van de maand Hennie de Haan

Van bestuurslid naar vuilnisman, een kenmerkende uitspraak van de medewerker van de maand ( ik herken mij niet in de titel vrijwilliger ) toen ik hem vroeg of hij mee wilde werken aan een interview.

Rasechte Ouderkerker. Inmiddels bijna 85 jaar en al veel jaren met pensioen.

Hennie is een echte Ouderkerker, geboren op Hoger Einde 18. Heeft zijn hele leven gefietst en heeft zelfs een keer op de fiets een pak sportkranten opgehaald in Antwerpen omdat hij 3 gulden verzendkosten toen te duur vond.

Hennie heeft in 1956 de Elfstedentocht volbracht op houten Friese doorlopers.

Belangstelling.

Deze keer mag ik in de belangstelling staan en dat is wat mij betreft niet zo nodig, bij een vereniging kun je altijd wel terecht daar is altijd wel wat te doen.

Zo kwam ik tien jaar geleden bij sv Ouderkerk in de kantine en zag dat er allemaal biervliegjes rond vlogen. Ik ben toen de bier en chocomelkflesjes gaan spoelen omdat er altijd wat bier en vruchtensap achter blijft. Eerst op maandagmiddag, later op maandagmorgen. Dat spoelen had wel succes en de maandelijkse bierwacht van Heineken vond het wel opmerkelijk dat bij sv Ouderkerk nooit biervliegjes rondzwermen.

In een kantine wordt massaal papieren dozen gebruikt voor velerlei soorten eten en drinken. Het is een eenvoudige kunst om van die bergen dozen een klein stapeltje papier te maken. Dat kan dan weer samen met de vele lege statiegeldvrij flessen naar de gemeente afvalbakken worden gebracht. Het is wel een beetje ingewikkeld om in twee tassen aan het stuur met in elke tas maximaal 10 flessen plus een paar kilo papier de kilometer heen en weer naar de afvalbak te fietsen. Met daarbij ook elke week een emmertje met gebroken glazen. En dan uit balorigheid ook nog wel eens proberen met handen los te fietsen.Het verdere werk op maandagmorgen is een ronde langs de 32 vuilnisbakken in de kantine en langs de velden. Ook daarvoor ben ik blijvend moeten invallen doordat vorige medewerkers daar niet langer toe in staat waren. Het leuke van bakken legen in de maanden augustus en september is dat de vele wespen mij gezellig omringen, zonder ooit te prikken. Dat zal wel komen omdat ik de wespen ook vriendelijk met rust laat.

Hennie duikt in het verleden.

Vanaf 1953 tot 2015 was ik lid van OSDO en van sv Ouderkerk met in 1955 en 1971 ca 3 jaar onderbreking. Gevoetbald heb ik tot 1969 dus mijn laatste wedstrijd was 50 jaar geleden, maar ik mag nog elke zaterdagmiddag voor een paar biertjes binnenkomen in de kantine. Misschien is dat omdat ik in het seizoen 64/65 wel 10 minuten als invaller in OSDO 1 heb gespeeld. Van 1958 tot 1963 en van 1974 tot 1979 heb ik vaak op zaterdagmorgen lijnen getrokken. Dat was een lastige klus omdat er op de velden al vroeg gespeeld werd, dus je kon alleen achter de krijtkar als de bal ver uit de buurt was. Tijdens mijn voetbaljaren werd ik al gauw als aanvoerder aangewezen en zelfs als elftalleider. Elke week vergadering in de elftalcommissie en daarna nog spelerskaarten rondbrengen. Van 1959 tot 1966 en van 1970 tot 1972 was ik redacteur en administrateur van de OSDO krant. Dat was toen een klein blaadje dat om de vier weken uitkwam. Met een betrekkelijk kleine oplaag, maar er was toch wel veel werk aan. Daarvoor kwamen ook toen al een aantal leden assisteren. Bij de latere uitgave van de OSDO krant als weekblad en vanaf 2002 toen er voorafgaand aan de fusie van OSDO en NEA al een gezamenlijk blad uitkwam vele jaren mogen meehelpen bij het samen voegen van het blad. Daarmee ben ik gestopt toen de oplaag sterk werd verlaagd wegens de digitale uitgave.

Naast hulpwerk op het veld en bij het clubblad ben ik van 1976 tot 1980 penningmeester van OSDO voetbal geweest en van 1998 tot 2003 penningmeester van het OSDO hoofdbestuur. Als lid van het hoofdbestuur kreeg ik toen veel te doen bij de vanaf zomer 2002 in gang gezette fusie tussen OSDO en NEA. Vele tientallen brieven en documenten, waaronder ontwerp statuten heb ik mogen schrijven. En soms ook andere contacten met diverse overheidsdiensten. En KNVB, KNKV, Energiebedrijven, enz. Vanaf het begin van sv Ouderkerk heb ik ook steeds genoeg werk gehad als algemeen administrateur en boekhouder. Met telkens vooral goede samenwerking met de club penningmeesters. Tot ca 2016 toen ik de boekhouding aan een opvolger kon doorgeven.

Archiveren.

Toen ik vanaf 1997 wat meer tijd kreeg ben ik jaren bezig geweest om de bestaande massa OSDO archieven (waaronder alle ledenlijsten en notulen plus jaarverslagen vanaf 1949) te ordenen en in computerbestanden op te nemen. Na de fusie kon ik ook veel NEA documenten verwerken. Van NEA had oud voorzitter Theo Andriessen een doos met notulen en jaarverslagen vanaf 1919 naar het Ouderkerks museum gebracht. Van OSDO heb ik alle van belang zijnde stukken inclusief alle bewaarde OSDO-kranten (van 1959 tot 2002) naar het Amsterdamse stadsarchief gebracht. Maar van de meest belangrijke documenten zijn wel digitale en papieren exemplaren in ons clubhuis achtergebleven.

De OSDO ledenlijsten en andere documenten zijn in 46.000 regels in een personenbestand opgenomen waardoor voor alle 2300 leden van 1949 tot 2003 is te zien hoe hun lidmaatschap en andere bijzonderheden zijn geweest. Bijna niemand vraagt hiernaar maar het is soms handig bij een jubileum. Er was een tijd dat er belangstelling was voor de lijsten van eerste elftalspelers. De KNVB periode van OSDO werd altijd door Ab Samsom en later anderen precies bijgehouden, maar de AVB jaren van 1949 tot 1962 waren niet vastgelegd. Het is mij gelukt om ook van die jaren een bruikbaar overzicht te maken. Daardoor is er nu voor belangstellenden een redelijk zuiver overzicht van alle OSDO-1 wedstrijden van 1949 tot 2004.

Verder nog?

Bij het jubileum van OSDO heb ik geholpen met het maken van het jubileumboek, in 1999 deed ik het secretariaat en financieel beheer van de jubileumcommissie en heb ik een eenvoudig OSDO 50-jaar boekje kunnen samenstellen. Tenslotte: Vanaf 2008 ben ik bij het Ouderkerkse museum (tegenwoordig genoemd Amstelland museum) aan het werk in de fotoafdeling. Inmiddels vele duizenden foto´ s en andere documenten gescand. En kan daar nog jaren bezig zijn om bijbehorende informatie toe te voegen.

Familie zaken.

Mijn vader Tijmen de Haan was in de eind dertiger en begin veertiger jaren voorzitter van de voorganger van OSDO, de Ouderkerkse voetbalvereniging De Zwaluwen. Nu ik de officiele zaken wat achter me heb gelaten zie ik tot groot genoegen dat mijn zoon Edwin de Haan in het jeugdbestuur zit en vele andere activiteiten doet. Waaronder elke week wel een wedstrijd fluiten en verder bestuursdiensten, bardienst meewerken aan diverse activiteiten zoals bloembollen verkoop en de jaarlijkse jeugdkampen. En Edwin’s zonen Tim en Rik voetballen voor hun plezier in een zondag senioren elftal. Dus de naam de Haan kan nog een tijdje in onze voetbalvereniging verder klinken.

Is de fusie uiteindelijk toch mislukt?

Als men het clubblad bekijkt dan wordt via de ING advertentie nadrukkelijk de indruk gewekt dat bij sv Ouderkerk alleen op zondag wordt gevoetbald. En dan is er het bestuursbesluit dat de betere junioren uitsluitend worden opgeleid om te spelen in zondag top elftallen. Zal het dan toch de bedoeling zijn dat het zaterdagvoetbal wordt afgeschaft ?

Herman van Luijn

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.