Veiligheids- en milieuaspecten nieuwe toplaag veld 4

Nu bekend is dat veld 4 in de komende twee weken van een nieuwe kunstgras toplaag wordt voorzien, komen er weer vragen over de infill (korrels) dat gebruikt gaat worden.
Eerder hebben wij op de website en ook in de Algemene Ledenvergadering daarover het volgende gecommuniceerd:

” De toplaag zal worden vervangen met rubbergranulaat. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. sv Ouderkerk ondersteunt het voorstel om in de nieuwe toplaag rubbergranulaat als infill toe te passen. Het is uitgebreid getest en veilig bevonden.”
(zie voor het volledige bericht:  https://www.svouderkerk.nl/2018/06/18/vervanging-kunstgrasveld-4/)
Voor meer informatie over de veiligheid is het aan te bevelen de pagina van het RIVM te bezoeken en met name de video die daar op staat geeft veel informatie: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rub

In juli is een rapport uitgekomen over de milieu-apecten van rubbergranulaat. Dit heeft er toe geleid dat er extra maatregelen worden genomen om te voorkomen dat rubberkorrels buiten het veld in het milieu terecht komen. Er worden door de Gemeente – als eigenaar van het veld – planken om het veld geplaatst en roosters of matten bij de toegangen tot het veld aangebracht.

Zowel uit het oogpunt van veiligheid als vanuit het oogpunt van het milieu voldoet het nieuwe veld aan de eisen.

Het bestuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.