Algemene ledenvergadering (inclusief stukken)

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering te houden op maandag 11 juni 2018 in de kantine van sv Ouderkerk, aanvang 20.30 uur.

Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 20 november 2017
 4. Verklaring omtrent gedrag (VOG) en instellen Vertrouwenscommissie
 5. Huishoudelijk reglement
 6. Begroting 2018/2019 en vaststellen contributie
 7. Bestuurssamenstelling en verkiezingen
 8. Overige zaken / update commissies
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Toelichting punt 7: volgens artikel 10 lid 2 sub c van de statuten treedt een lid van het algemeen bestuur af (niet zijnde voorzitter, penningmeester of secretaris) met ingang van de datum waarop deze zijn functie verliest. Cor Bosman van de onderhoudsgroep heeft aangegeven te zullen stoppen als lid van het algemeen bestuur en wordt vervangen door Herman van Luyn.

Punten ter behandeling en mogelijke stemming voor de algemene ledenvergadering kunnen tot vrijdag 8 juni 2018 worden ingediend bij de secretaris van het algemeen bestuur (M.P. van Beusekom, e-mail: m.beusekom@gmail.com).

Namens het algemeen bestuur

Secretaris s.v. Ouderkerk
M.P. van Beusekom

Ps: Wij verzoeken u vriendelijk, zoveel mogelijk deze documenten zelf mee te brengen naar de vergadering. Papieren stukken zullen slechts beperkt beschikbaar zijn.

2 gedachten over “Algemene ledenvergadering (inclusief stukken)

 • 5 juni 2018 om 08:43
  Permalink

  Geachte leden van het bestuur,

  Huishoudelijke reglement: zou u met rood willen arceren wat hierin de veranderingen zijn ten opzichte van dat zelfde reglement van 26 november 2007. Dan weten we waarvoor we het hebben tijdens de vergadering.

  Met vriendelijke groet,

  Martien de Haan

  Beantwoorden
 • 5 juni 2018 om 09:11
  Permalink

  Beste Martien,

  Het reglement is dermate op de schop gegaan dat ik u aanraad om zowel de oude versie als de nieuwe versie uit te printen en naast elkaar te leggen. De oude versie treft u hier aan: https://www.svouderkerk.nl/over-svo/huishoudelijk-reglement/

  Bovendien zijn er ook zaken weggehaald welke bijvoorbeeld van toepassing waren op de afdeling korfbal.

  Met vriendelijke groet,

  Mark van Beusekom

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.