Secretaris algemeen bestuur

1)         De secretaris vormt tezamen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging.

2)         Vergaderingen

VOOR DE VERGADERING

 1. Vaststellen noodzaak en doel van de vergadering c.q. agendapunten
 2. Betrokken zijn bij de samenstelling van de agenda
 3. Doornemen en/of selecteren van de ingekomen stukken, actielijst/besluitenlijst,

notulen vorige vergadering

 1. Inhoudelijke voorbereiding van de agendapunten

5.Opstellen en verzenden van de agenda

3)         TIJDENS DE VERGADERING

 1. Agendapunten inleiden
 2. Motiveren van de deelnemers tot het meedenken over:
 • doel
 • procedures
 • tijdsbesteding
 • prioriteiten
 1. Stimuleren van de deelnemers door:
 • Duidelijke besluitvorming te houden
 • Afgesproken procedures bewaken
 • Zorg dragen voor notulering/verslaglegging
 • Vastleggen van afspraken en besluiten

NA DE VERGADERING

 1. Besluiten uitvoeren
 2. Betrokken zijn bij de verslaglegging
 3. Controle op uitvoering van besluiten/afspraken
 4. Notulen/verslag uitwerken en verzenden
 5. Actie-/besluitenlijst bijwerken

3)         In samenwerking met het algemeen bestuur een beleid maken en uitvoeren ten behoeve van de voetbalvereniging.

4)         Opstellen van de notulen/jaarverslag van de algemene ledenvergadering (gehouden in december/juni)

DE SECRETARIS MAAKT DEEL UIT VAN DE VOLGENDE COMMISSIES

 

1)         De secretaris stuurt de redactie van de website www.svouderkerk.nl en het clubblad aan.

2)         De secretaris is verantwoordelijk voor de kantinecommissie/activiteitencommissie.

Inschatting tijdsbesteding ∙ 3 tot 5 uur per week

Reageren kan per e-mail op: vrijwilligers@svouderkerk.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.