Regeren is vooruitzien

Een typerende kop van dit artikel die past bij Han van der Zwan, sinds januari dit jaar technisch coördinator van de zondagafdeling bij SV Ouderkerk. Hij is gevraagd voor deze positie door Theo Andriessen vanwege zijn affiniteit met voetbal en zijn betrokkenheid met SV Ouderkerk. In deze column kijkt hij terug op zijn eerste maanden als TC Zondag.

Terug in de tijd
Drie jaar geleden is op verzoek van de spelers van de zaterdag- en de zondag-afdeling het accent binnen de vereniging SV Ouderkerk gelegd op de zondag-afdeling; inclusief een overeengekomen sportieve ambitie voor de zondagselectie waaruit het eerste en tweede team wordt samengesteld. Dit verzoek is gesteund door het SV Ouderkerk-bestuur en de Algemene Leden Vergadering. De komende jaren zullen de organisatie en de selectie worden verbeterd en hervormd.

Beleid is essentie
Van der Zwan: “Met bovenstaande gemaakte keuze als uitgangspunt moeten we gezamenlijk beleid maken in het belang van de vereniging. In het voetbal maak je hele goede tijden mee, maar ook perioden dat het minder loopt. Dat moet je gaan oplossen”.

Groeipad SV Ouderkerk jeugdbeleid – seniorenbeleid
Van der Zwan constateert dat er heel veel ingrediënten aanwezig zijn binnen de vereniging SV Ouderkerk: “Ouderkerk beschikt over een prima jeugdopleiding met zelfs een paar jaar terug de Rinus Michels Award als beloning. Ik was destijds een van de Vosjes-trainer in het corps van SVO-jeugdtrainers onder leiding van de immer energieke Mark Paludanus. Ieder eerste team van een leeftijdscategorie bij SV Ouderkerk speelt hoofdklasse. De conclusie is gerechtvaardigd dat het barst van jeugdig talent. Dat vormt een stevig fundament van onze ambitieuze club. Die inzet, inspanning, betrokkenheid en prestaties van alle spelers, trainers, leiders en bestuurders legitimeren een voortzetting op seniorenniveau bij de zondagselectie als vlaggenschip van de vereniging SV Ouderkerk. Alle stukjes van de puzzel moeten in elkaar passen”.

SV Ouderkerk leidt op voor zondagselectie
Binnen SV Ouderkerk wordt er opgeleid voor de zondagselectie. Bas Eenhoorn van AZ is een belangrijke inspiratiebron voor van der Zwan. De quote van Eenhoorn: “We streven er niet naar om de beste jeugdopleiding van Nederland te hebben; we leiden hier spelers op om individueel beter te worden en om in teamverband prestaties neer te zetten”. Van der Zwan: “Van deze ontwikkeling, die al enkele jaren is ingezet bij SV Ouderkerk conform de spelerswens en het bestuur- en ledenbesluit, zal de zondagselectie profiteren door aanwas van goede jeugd die direct inzetbaar is in zondag 1 en zondag 2. Als de talenten tenminste niet gekaapt zijn omdat de jeugdafdeling van SV Ouderkerk bij menig Betaald Voetbal Organisatie en topamateurs bekend is”.

Verbeteren van communicatie
Het huidige voetbalseizoen kende een duidelijk kantelpunt. Er was gedefinieerd beleid. Van der Zwan: “Dat moet je natuurlijk wel via herhaling uniform en transparant uitdragen binnen alle relevante groepen; van bestuurders en natuurlijk van spelers, van trainers, van leiders, tot verder verenigingskader, tot ereleden, tot leden en overige sterkhouders/ opinievormers. Zodat er draagvlak wordt gecreëerd en dat dingen gaan leven en vooral gaan gebeuren. Communicatie kon en moest beter”.

Samenwerken
“Exact dat proces kun je niet alleen, dat moet je doen met meerdere mensen. In die optiek verdienen alle leden van de technische staf, de selectiemanager, de leiders, de leden van de technische commissie, de bestuurders van SV Ouderkerk en diverse Ouderkerkse sterkhouders echt een dikke pluim voor hun betrokkenheid en inspanning vanaf januari 2017 ingezet”, aldus van der Zwan

Vooruitkijken
Er is met name in de winterstop een luisterend oor geweest richting de zondagselectie met betrekking tot randvoorwaarden die geoptimaliseerd dienden te worden om sportieve prestaties mogelijk te maken. Van der Zwan “Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dat is per definitie achteruitgang. Ik ga verder niet stilstaan bij details. Vooruitkijken is de weg voorwaarts. De door spelers gevraagde randvoorwaarden zijn in ieder geval allemaal ingevuld; een gediplomeerde, inspirerende en enthousiasmerende trainer voor zondag 2, tijdige bekendmaking van de wedstrijdselecties voor zondag 1 en 2 met complete teams, aanstelling van een selectiemanager en extraatjes in sferen van teambuilding. Er zijn spelers die hebben aangepikt; er zijn spelers die anders hebben besloten. Persoonlijk is het mooi om te zien dat spelers die besloten destijds door te zetten nu in zondag 1 staan. Petje af voor een dergelijke mentaliteit!”.

Alle randvoorwaarden sportief presteren zondagselectie ingevuld
Met betrekking tot volgend seizoen trekt SV Ouderkerk deze lijn met betrekking tot organisatorische optimalisatie voort. Naast trainer Lex van der Horst, in het bezit van het TC1 diploma, is Henk Timisela vastgelegd als trainer van zondag 2. Van der Zwan: “Het tijdig verlengen met Lex creëerde de benodigde rust binnen SV Ouderkerk na enkele seizoenen van trainerswisseling. Henk is gelouterd in het trainen van 2e elftallen en in het bezit van het TC2 diploma. Beide trainers zijn theoretisch top onderlegd en beschikken over een trackrecord in het beter maken van teams en individuele spelers. De selectiemanager blijft, zondag 1 en 2 krijgen beide een eigen verzorger en hebben allebei een eigen elftalleider. Verder worden er nog plannen geconcretiseerd wat het aantrekkelijk maakt om speler te zijn van de SV Ouderkerk zondagselectie. Ga ik niet verder vertellen omdat andere verenigingsmensen die credits toekomen. Maar noem mij een vereniging op vergelijkbaar met SV Ouderkerk waar dit allemaal zo geregeld is? Ik zou het als ambitieuze speler op KNVB 2e en 3e klasse niveau of reserve 1e a 2e klasse niveau wel weten. Het is maar ’s gezegd!”

Norm zondagselectiespelers
Natuurlijk vraagt de vereniging SV Ouderkerk wel wat terug van selectiespelers in ruil voor al de geboden faciliteiten. Zo is naast sportieve ambitie en inzet vanzelfsprekend twee keer in de week trainen en zondags de wedstrijd spelen de norm voor een plaats in de zondagselectie. Van der Zwan: “De spelers zijn bekend met de vijf SV Ouderkerk-waarden en spelen, trainen en gedragen zich conform die vijf punten. Ze representeren immers het vlaggenschip van de vereniging SV Ouderkerk. Het worldwide web eindigt niet tussen Breda en Antwerpen of tussen Venlo en Düsseldorf; de vereniging SV Ouderkerk is niet alleen de wedstrijd op zondag en de training op dinsdag en donderdag. SV Ouderkerk bestaat naast de Zondagafdeling uit de Vosjes, alle Junioren, de Zaterdagafdeling, de Damesvoetbalafdeling, de vrijwilligers, de loterijen, de acties in het dorp etc etc…. Een florerende, mooie en ambitieuze club; dat in totaliteit is SV Ouderkerk!”

Jij als speler SV Ouderkerk zondagselectie
Van der Zwan: “Spelers met sportieve ambitie die in dit proces willen meegroeien heten wij van harte welkom bij onze zondagselectie. Er zijn tussen de 30 en 40 spelers nodig om de zondagselectie ieder seizoen goed draaiende te houden. Een kwaliteitsimpuls van 10 tot 15 nieuwe talentvolle speler acht van der Zwan bovendien noodzakelijk om de onderlinge concurrentie in de zondagselectie te waarborgen. Een ambitieus aantal, dat nodig is om het gat van vorig seizoen te dichten toen potentiele zondagselectie-spelers onverwachts andere keuzes maakten.  Om wat voor reden dan ook maar in ieder geval niet in lijn met de verenigingsvisie, dito besluiten en ingezet beleid om jeugd op te leiden voor de zondagselectie. Voor komend seizoen richten wij ons – volledig In lijn met het SV Ouderkerk-beleid (jeugd opleiden voor de zondagselectie) – natuurlijk ten eerste tot onze eigen SV Ouderkerk A1 en A2 junioren en vanzelfsprekend de al wat gelouterde Onder 23 spelers. Jullie hebben bijna allemaal al een keer dit seizoen aan het “echte” werk mogen proeven in wedstrijdverband en zeker tijdens trainingen. Jullie zijn vanzelfsprekend van harte welkom bij de zondagselectie; een logische vervolgstap in de opleidingsfilosofie”. Twee enthousiaste en gedreven trainers staan klaar om met jullie het nieuwe seizoen in te gaan!

Aanmelden als speler voor de Zondagselectie (intern & extern)
A-junioren en andere geïnteresseerde SV Ouderkerk potentiele zondagselectie spelers kunnen zich de komende 10 dagen aanmelden bij trainer Lex van der Horst, zondagselectiemanager Sander Toussaint of Technische Commissievoorzitter Veron Ruppert.

Van der Zwan eindigt met een welgemeende  oproep: “Onze ervaring leert ook dat we niet uitsluitend uit eigen blauwwitte bron kunnen putten; dat is echt een sprookje en niet in overeenstemming met de realiteit van de dag. Dus ook getalenteerde vrienden en bekenden van huidige selectiespelers\trainers of belangstellende spelers uit omringende gemeenten als Amsterdam, Amstelveen, Abcoude, Diemen en Uithoorn zijn uitgenodigd om hun kansen te beproeven bij de “doelpuntenmachine uit Ouderkerk” (bron: Het Amsterdamsche Voetbal). Ik doe een beroep op iedere SV Ouderkerker met een voetbalnetwerk om deze oproep te verspreiden”.

Han van der Zwan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.