Uitnodiging algemene ledenvergadering maandag 6 juni 2016

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering inzake het financieel jaarverslag en begroting, seizoen 2016/2017. De vergadering wordt gehouden op maandag 6 juni 2016 in de kantine van sv Ouderkerk, aanvang 20.30 uur.

Algemene Ledenvergadering

  1. Opening.
  2. Mededelingen/ingekomen stukken.
  3. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 7 december 2015.
  4. Begroting 2016/2017.
  5. Bestuurssamenstelling en verkiezingen.
  6. Overige zaken.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

De te behandelen stukken voor de vergaderingen kunt u binnenkort raadplegen via onze website (www.svouderkerk.nl). Punten ter behandeling en mogelijke stemming voor de algemene ledenvergadering kunnen tot vrijdag 3 juni 2016 worden ingediend bij de secretaris van het algemeen bestuur (M.P. van Beusekom, e-mail: m.beusekom@gmail.com).

Namens het algemeen bestuur
Secretaris s.v. Ouderkerk
M.P. van Beusekom

 

Een gedachte over “Uitnodiging algemene ledenvergadering maandag 6 juni 2016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.